Kozyatağı Tarihçesi

1940 Yılında Kozyatağı’nda 40 hane vardı.

Kozyatağı’nda sokak lambası yoktu. Reşat Paşa Konağından Kazasker ve Erenköy’e doğru havagazlı sokak lambaları vardı. Sokak lambaları, görevlisi tarafından sırasıyla meşaleyle tutuşturulur, sabahları aynı görevli tarafından söndürülürdü.

Reşat Paşa; Sultan II. Abdulhamit Han’ın Maliye Bakanıydı.

Mareşal Kazım Karabekir Paşa’nın köşkü Erenköy’deydi. Karabekir Paşa çok merhametli, alçak gönüllüydü. Herkesin hatırını sorardı.

Mareşal Fevzi Çakmak Paşanın köşkü de Erenköy’deydi. Fevzi Paşa sakin bir insandı.

Ünlü bestekar Yesari Asım Ersoy’un evi de Erenköy İstasyonunun altındaydı. 1940 tarihinde Kozyatağı’nda sadece Abdulhalim Camii mevcuttu. Abdulhalim Camii Şeyh Abdulhalim tarafından yapılmış, Rufai Tekkesiydi. 1926 tarihinde Tekke ve Zaviyelerin kapatılması kanunundan sonra, camiye dönüştürüldü.

Tekke küçük bir yapıydı. 1955 yılında inşaat ustası Sefer Kalfanın gayretleriyle büyütüldü. Camiyi büyütmek için caminin arka duvarı hizasına beton direk yapılarak hem çatı yükseltildi, hem de arka direkten sonra gelen kısım ilave edildi. Bu ilave sonrasında küçük de olsa, camiye kadınlar için sermahfil (ikinci kat) ilave edildi. Mevcut haliyle caminin sol yan duvarının ortasındaki kiremitler caminin eski çatısının hizasını göstermektedir.

Caminin ahşaptan bir minaresi vardı. Sefer Kalfa yenisini yapmak üzere bir ip takıp asılınca, minare hemen yıkılmıştır. Mevcut minare 1955 yılında Sefer Kalfa tarafından yapılmıştır. Sefer Kalfa, daha sonra uzun süre Kozyatağı’nda muhtarlık yapmıştır.

Contact Information

Eski Genoto Arsası Kozyatağı
Tel: 0216 589 93 33
Fax: 0216 589 93 56
Cep : 0532 367 30 48
E-mail: info@okyanustemizlik.com.tr